Mašinsko malterisanje

U poslednjih deset godina mašinsko malterisanje doživjelo svoju punu afirmaciju na našim
prostorima, a svakako se godinama primjenjuje u zemljama zapadne Evrope. Mašinsko malterisanje
se vrši pomoću mašine, odnosno pumpe za malter koja skraćuje vreme nanošenja ili popularno
rečeno "nabacivanja" malterske mase na podlogu. Mašinsko malterisanje svakako štedi vrijeme na
završnim radovima u visokogradnji. Veoma lako, pomoću alata koji se ovom prilikom koristi,
dobijamo izuzetne rezultate u kvalitetu samog malterisanja.
Unutrašnje površine zidova, tavanica, stepenišnih krakova i drugih konstrukcija moraju biti
omalterisane bez talasa, udubljenja i ispupčenja. Ivice moraju biti oštre. Uglovi između dva zida, ili
između zidova i tavanica moraju biti oštri, a ne zaobljeni.
Firma Rioprom doo radi vrhusko mašinsko malterisanje sa mašinama poslednjih generacija.